کد خبر: 125
تاریخ انتشار: 30 مهر 1396 - 06:22

انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران با هدف هم افزایی میان چهره های مطرح صادراتی تأسیس و در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسیده است. اعضای این انجمن صرفا شرکت هایی هستند که در ادوار گذشته به عنوان صادرکننده نمونه کشوری یا استانی انتخاب شده اند. طبق اهداف اساسنامه انجمن بایستی تلاش برای سازماندهی امور مرتبط با صادرات و تولید صادرات محور، کسب اطلاع مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت و بازاریابی مصرف خارج کشور برای عرضه به اعضا و مشارکت گروهی در تعمیم سازی و تصمیم گیری و ارائه پیشنهاد از سوی صادرکنندگان اقدام نماید.

 

اساسنامه انجمن

 

 

 

نظرات
آخرین مطالب